Analyse

We voeren anorganische, organische, hydrobiologische en microbiologische analyses uit in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater, proceswater, zwemwater en (drinkwater)chemicaliën.

Wat we doen:

 • Wettelijk vereiste chemische en biologische analyses voor drinkwaterbedrijven, zwembaden en waterverwerkende industrie
 • Standaardpakketten met alle vereiste analyses gebundeld in één pakket
 • Standaardanalyses en maatwerkanalyses, toegespitst op specifieke omstandigheden en onderzoeksvragen.
 • Geavanceerde mobiele laboratoria voor analyse op locatie
 • Beheer van biologische bewakingssystemen
 • Maritieme diensten
 • Snelle en flexibele rapportage

Voor de activiteiten waarvoor AQZ geaccrediteerd is door de Raad voor Accreditatie wordt verwezen naar (L387).

Meer over anorganische analyses
Meer over organische analyses
Meer over hydrobiologische analyses
Meer over microbiologische analyses

Analyses die we niet zelf uitvoeren, besteden we uit bij een van onze partners. We bundelen de meetresultaten naadloos met die van de in huis uitgevoerde analyses tot één overzichtelijke totaalrapportage.

Het anorganische laboratorium van AQZ

Standaardpakketten

Bij wettelijk vereist onderzoek en vergunningen voor drinkwater, Legionella, zwemwater en afvalwater is vaak een vaste set aan analyses nodig. Met onze standaardpakketten is dat met één opdracht efficiënt geregeld. Wil je meer weten over onze standaard pakketten? Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl

Maritieme diensten

In de maritieme sector werken we samen met Hatenboer-Water. Hatenboer-Water is wereldwijd actief in watervoorziening en waterbehandeling voor de offshore, zee- en binnenvaart en passagiersvaart. Hatenboer-Water voorziet in onder meer monsterneming, legionella-preventie en troubleshooting en het voor de scheepvaart essentiële handboek drinkwater.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de afdeling Water Quality van Hatenboer-Water, telefoon (010) 409 12 00 of stuur een mail aan consultancy@hatenboer-water.com.

Meer weten over analyses en maatwerkoplossingen?
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl​.

Rapportage

We toetsen de genomen monsters op de wettelijke normen zoals vastgelegd in het:

 • Drinkwaterbesluit
 • Warenwetbesluit Verpakte waters
 • Besluit Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
 • Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

Meetresultaten rapporteren we digitaal, overzichtelijk en snel.

Meetresultaten en andere onderzoeksgegevens kan je ook inzien via ons webportaal. Aanvullende afspraken, bijvoorbeeld over snelle notificatie via e-mail alerts, zijn natuurlijk ook mogelijk.

Speciale rapportages
Naast standaardrapportages verzorgen we specifieke rapportages zoals:

 • jaarrapportages voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor bedrijven met eigen winning
 • jaaroverzichten voor kwaliteitsbewaking
 • rapportages ter ondersteuning van diverse werkgroepen
Ga naar PDC