Organische analyses

In ons organisch-chemisch laboratorium onderzoeken we water op koolstofhoudende verbindingen.

We meten een grote verscheidenheid aan bestrijdingsmiddelen, organische oplosmiddelen en andere organische microverontreinigingen. Ook testen we op de aanwezigheid van minder bekende en onbekende verbindingen. Met geavanceerde screeningsmethoden zoals HR-LCMS kunnen we in één meting duizenden stoffen aantonen. Om onbekende verbindingen op het spoor te komen, maken we gebruik van non-target screening (NTS). Ten slotte identificeren we desgewenst de stoffen die we hierbij aantreffen.
 

Methoden

 • Liquid Chromatografie (HPLC-UV) voor polaire verbindingen
 • Gaschromatografie (GCMS) voor apolaire verbindingen
 • Purge & Trap (P&T GCMS) voor vluchtige verbindingen
 • Tweedimensionale GCxGC-MS
 • Hoge resolutie LCMS, waaronder bibliotheek screening
 • Non-target screening (NTS) om onbekende organische stoffen op te sporen
Twee analisten bij de PFAS meetapparatuur op het organische laboratorium

Toepassingen

Enkele veel voorkomende toepassingen van organisch-chemische analyses zijn:

 • Kwaliteitsbewaking van in te nemen water uit bekkens en rivieren
 • Periodiek uit te voeren meetpakketten gericht op OCB’s, PCB’s, chloorfenoxycarbonzuren, stikstof/fosfor bestrijdingsmiddelen maar ook geneesmiddelen en benzotriazolen
 • Meting van het totale gehalte aan organisch materiaal bij productie- en zuiveringsprocessen (Totaal Organisch Koolstof-bepaling)
 • Bepaling van AOX (met behulp van coulometrie)
 • Methaanbepaling in grondwater als bron voor drinkwater

Bekijk hier het volledige overzicht van onze organisch-chemische wateranalyses

Ga naar PDC
Analist chemie van het organische laboratorium aan het werk

Meer weten over onze organisch-chemische analyses? 
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl