Hydrobiologische analyses

Ons hydrobiologisch laboratorium levert gegevens voor de beoordeling van waterkwaliteit en het in kaart brengen van natte ecosystemen. We meten onder meer de:

  • Samenstelling van fytoplankton (waaronder blauwalgen), zoöplankton en macrofauna
  • Diversiteit aan water- en oeverplanten

Voor de uitvoering van werkzaamheden onder water beschikken we over ons eigen team van gecertificeerde duikers.

Biologische bewakingssystemen

Wij beheren de biologische bewakingssystemen die in het Maasstroomgebied worden ingezet om de kwaliteit van het ingenomen water te monitoren. Onze werkzaamheden omvatten dagelijkse controle, onderhoud, interpreteren en afhandelen van alarmmeldingen, het verhelpen van storingen en rapportering.

Innovatieve meetapplicaties

Als kennispartner van de drinkwaterbedrijven werken we mee aan de doorontwikkeling en implementatie van biologische early warning-systemen. Ook ontwikkelen we regelmatig geavanceerde meetapplicaties voor specifieke toepassingen, bijvoorbeeld voor:

  • Bepaling van het biovolume van plankton via beeldanalyse
  • Lengte- en biomassabepaling van driehoeksmosselen

Hydrobiologisch advies

Het beheer van druk bevaren rivieren, recreatieplassen en natte natuurgebieden brengt regelmatig nieuwe vraagstukken van waterkwaliteit met zich mee. Heeft de aanleg van een natuurvriendelijke oever het bedoelde effect op de vegetatieontwikkeling? Zijn er cyanobacteriën in het water aanwezig waardoor zwemmen in een recreatieplas moet worden afgeraden? Wij geven je hierover graag advies.

Analist van het hydrobiologisch laboratorium aan het werk

Voor wie?

Voor een groot aantal waterbedrijven doen we microscopisch onderzoek om vast te stellen hoe schoon de leidingnetten zijn. Daarnaast leveren we gegevens voor het ecologisch beheer van de spaarbekkens die dienen als opslag van water voor de bereiding van drinkwater.

We werken samen met diverse advies- en ingenieursbureaus en nemen deel aan monitoringsprogramma’s van waterschappen en de rijksoverheid.

Bekijk hier al onze hydrobiologische wateranalyses

Ga naar PDC

Meer weten over ons hydrobiologisch onderzoek?
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl