FAQ

Algemeen

  • Aqualab Zuid is een ministerieel erkend en door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer L387 geaccrediteerd laboratorium. Dit betekent dat we voldoen aan de criteria voor testlaboratoria zoals vastgelegd in NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017.

  • Neem voor informatie over tarieven en/of een offerte contact op met onze afdeling Relatiebeheer via 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl

  • Alle medewerkers van Aqualab Zuid die monsters nemen en vervoeren of andere activiteiten op locatie verrichten, zijn in het bezit van een VCA-certificaat op naam.

  • We streven naar een evenwichtige balans in de economische, sociale en ecologische impact van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld door een winstmarge te realiseren die niet uitstijgt boven datgene wat we nodig hebben om de duurzame levensvatbaarheid van onze bedrijfsactiviteiten te waarborgen.

  • Ja, met de Expertisegroep, onze interne kennis- en innovatiehub, vertalen we opkomende technologie naar geavanceerde en praktisch bruikbare toepassingen. De komende jaren ligt het accent vooral op moleculairbiologische analyses van DNA/RNA en andere eiwitten, screening op opkomende stoffen en organische microverontreinigingen, en op ‘big data’.

    Als lid van Water Alliance nemen we deel aan de ontwikkeling van innovatieve en duurzame watertechnologie. Water Alliance is een samenwerkingsverband van overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. We nemen ook deel aan diverse innovatie-projecten binnen het Bedrijfstakonderzoek voor waterbedrijven (BTO).

Dienstverlening

  • Ja, op juiste wijze uitgevoerde monsterneming en -transport zijn cruciaal voor een betrouwbare analyse. Monsterneming en -transport vormen dan ook een integraal onderdeel van ons wateranalyseproces. Beide diensten zijn RvA-geaccrediteerd onder nummer L387 volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017.

  • In bepaalde gevallen is zelf monsters nemen en vervoeren mogelijk, mits dit op de juiste manier wordt gedaan en in overeenstemming met de geldende richtlijnen. je kunt de monsters door ons laten ophalen of zelf afleveren bij ons laboratorium of bij een van onze depots.

  • Ja, zowel drinkwaterbedrijven als commerciële opdrachtgevers maken gebruik van onze kennis en ervaring op het gebied van waterzuivering.

Staat je vraag er niet bij? Of wil je meer weten?
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl