Onze diensten

Met water ga je zorgvuldig om. Je wilt zeker weten dat de kwaliteit ervan altijd en overal aan de normen en wettelijke eisen voldoet. Dus vertrouw je op een partner die zijn sporen heeft verdiend in wateronderzoek.

Aqualab Zuid verricht monsternames en analyses van water in alle soorten en toepassingen. Heb je vragen over waterkwaliteit? Wij helpen je, met deskundig én praktisch advies.

Aqualab Zuid heeft een compleet pakket aan diensten, voor alle sectoren waar waterkwaliteit belangrijk is:

 • Waterbedrijven die monitoren of het ruwe water dat ze innemen, en het drinkwater dat ze produceren, voldoet aan de normen van het Waterleidingbesluit en de Drinkwaterregeling.
 • Zwembaden en overheden die verantwoordelijk zijn voor zwemwater dat voldoet aan de normen van het Besluit Hygiëne en Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (BHVBZ).
 • Ziekenhuizen die moeten kunnen vertrouwen op de hoogste graad van zuiverheid van hun RO-water, dialysewater, oog- en infuusvloeistoffen.
 • Voedingsmiddelenfabrikanten die voor de productie van dranken en levensmiddelen, water gebruiken dat aan specifieke normen moet voldoen.
 • Industriële ondernemingen waarvan het proces- en afvalwater moet voldoen aan de milieuregels en andere wetgeving.
 • Recreatiebedrijven, beheerders van gebouwen en zorginstellingen die verantwoordelijk zijn voor het Legionella-vrij houden van hun leidingwaterinstallaties.

In drie stappen creëren we helder inzicht in waterkwaliteit:

 1. Zorgvuldig genomen én geconserveerde watermonsters.
 2. Analyse van de genomen monsters, chemisch en/of biologisch.
 3. Snelle en heldere rapportage waarbij we de resultaten van de analyses zorgvuldig toetsen aan de van toepassing zijnde normen.

Als opdrachtgever kun je het proces bovendien van begin tot eind digitaal volgen.

Twee keer tray buisjes

De pluspunten van Aqualab Zuid

 • Geaccrediteerd en ministerieel erkend waterlaboratorium
 • Thuis in alle soorten water en waterbehandelingstechnologie
 • Diepgaande kennis en knowhow van chemische en biologische processen
 • Sterk in toepassing van geavanceerde analysetechnieken en data-analyse-toepassingen
 • Vertrouwd partner van bedrijven en instellingen in vele sectoren: van drinkwatervoorziening tot industrie, scheepvaart, offshore, zorg en recreatie