Microbiologische analyses

Op ons microbiologisch laboratorium controleren we of watermonsters vrij zijn van ziekteverwekkende micro-organismen, zoals:

  • bacteriën van de coligroep, Escherichia coli
  • enterokokken
  • Clostridium perfringens
  • sporen van sulfietreducerende clostridia
  • Aeromonas

We meten ook bijna dagelijks of de hoeveelheid kweekbare micro-organismen in drinkwater binnen de norm blijft, zowel in water dat uit de kraan komt als in grond- en oppervlaktewater dat bij winning en zuivering wordt ingenomen.

Bij bepaalde gebruikssituaties gelden andere normen en richtlijnen en voeren we aanvullende wateranalyses uit. Zo zijn we gespecialiseerd in de analyse van Legionella voor de controle van collectieve drinkwaterinstallaties. Door bevestiging met massaspectrometrie (MALDI-TOF) kunnen we al binnen zeven werkdagen vaststellen of en hoeveel Legionella-bacteriën in het water aanwezig zijn.

In de PDC vind je al onze microbiologische wateranalyses.

Ga naar PDC
Microbiologie

Hier vind je een toelichting op de betrouwbaarheid van onze microbiologische telresultaten.

Voor wie?

  • Voor Evides Waterbedrijf, Brabant Water en Waterleidingmaatschappij Limburg controleren we of het water voldoet aan de wettelijke eisen.
  • Voor ziekenhuizen en zorginstellingen controleren we op Legionella.
  • Voor openbare zwembaden en andere instellingen met een badinrichting controleren we douche- en zwembadwater.
  • Voor de voedselindustrie controleren we of water dat bij de behandeling en productie van levensmiddelen wordt gebruikt vrij is van ziekteverwekkende micro-organismen.
Analist van het microbiologisch laboratorium in de stoofruimte.

Meer weten over ons microbiologisch onderzoek? 
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl