Anorganische analyses

In ons anorganisch lab verrichten we naast natchemische en element-analyses als een van de weinige laboratoria in Nederland ook radiochemische analyses.

Natchemische analyses

Methoden en toepassingen

 • We voeren een uitgebreid pakket natchemische analyses waaronder stikstof Kjeldahl, totaal fosfaat, biologisch en chemisch zuurstofverbruik en gravimetrische analyses in diverse soorten water.
 • SP2000 (geautomatiseerde systemen) waarmee we voor de bepaling van zuurgraad, elektrisch geleidingsvermogen, troebelheid, waterstofcarbonaat en opgelost zuurstof dagelijks zo’n 150 monsters analyseren.
 • Discrete analyzer voor de bepaling van onder meer ammonium, nitraat, nitriet, chloride, sulfaat, orthofosfaat en silicaat in een grote variatie aan monstertypes en matrices.
 • Continuous flow analyzer (CFA) waarmee we onder meer ureum, oxideerbaarheid met kaliumpermanganaat, totaal en vrij cyanide en totaal fosfaat meten.
 • Ionchromatografie voor analyse op zeer laag niveau van anionen in:
  • zeer schoon water zoals RO-water en dialysewater: bromide, fluoride, orthofosfaat, chloride, nitraat en sulfaat.
  • zwembadwater: bromaat, chloriet en chloraat.
Analist van het anorganische laboratorium zet monsterflessen in de SP2000

Radiochemische analyses

Aqualab Zuid is een van de weinige laboratoria in Nederland dat ook radiochemische analyses uitvoert:

 • Meting van alfa-, bèta- en rest-bètaradioactiviteit
 • Tritium-activiteit
 • Bepaling van de activiteit van radionucliden met hoge resolutie gammaspectrometrie
Aqualab Zuid is een van de weinige laboratoria in Nederland dat ook radiochemische analyses uitvoert

Element-analyses

We meten een uitgebreide range zware metalen en mineralen in nagenoeg alle soorten water, van ultrapuur tot afvalwater en alles er tussenin. Met 100 tot 150 monsters per dag rapporteren we jaarlijks rond de 100.000 elementen. Daarbij gaat het om veel voorkomende metalen zoals aluminium, ijzer, chroom, lood, koper en zink, maar ook om meer exotische variëteiten zoals cerium, cesium, rubidium, telluur en vanadium. In totaal meten we bijna 40 verschillende elementen uit het periodieke systeem.

We maken gebruik van robot-technologie zodat we ook grote aantallen samples snel en betrouwbaar kunnen verwerken. De robot controleert de juiste conservering van de monsters door het meten van de pH-waarde, vult de monsters vervolgens af, bewaart ze een week en verwijdert ze daarna automatisch.

Analysemethoden

 • ICP-MS (inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie) is goed voor het merendeel van de analyses en stelt ons in staat elementen en mineralen simultaan te meten in milligram tot zelfs nanogram per liter.
 • ICP-AES (inductief gekoppelde plasma-atoomemissiespectroscopie) is een vergelijkbare techniek die we gebruiken om geselecteerde elementen in bedrijfschemicaliën zoals kalk en natronloog te meten.
 • CV-AAS (cold vapour atomic absorption spectrometry) zetten we in bij de bepaling van kwik in water en bedrijfschemicaliën.
Analist van het anorganische laboratorium aan het werk

Toepassingen
Enkele voorbeelden van toepassingen van deze methoden zijn:

 • Geselecteerde elementen in drink-, grond-, en gefiltreerd oppervlaktewater
  Bijvoorbeeld lood in water bij loden leidingen, calcium en magnesium om de hardheid van water te kunnen berekenen en arseen in waterputten (ICP-MS).
 • Geselecteerde elementen in grond-, oppervlakte en afvalwater na destructie
  Bij de destructie-methode verwarmen we troebele watermonsters in een microwave onder druk totdat alle elementen opgelost zijn en vervolgens bepaald kunnen worden (ICP-MS).
 • Geselecteerde elementen in ultrapuur water
  Een methode voor water van zeer schone kwaliteit, zoals demiwater-installaties en water voor dialyse-apparatuur (ICP-MS).
 • Koper en zilver in Cu-Ag geïoniseerd drinkwater
  Cu-Ag ionisatie wordt in onder meer ziekenhuizen, sportcomplexen en schepen toegepast om Legionella tegen te gaan. De goede werking van de Cu-Ag ionisator kan worden gecontroleerd door het koper- en zilvergehalte in het behandelde water te bepalen (ICP-MS).
 • Arseen- en chroomspeciatie
  Hierbij wordt arseen in arseen (III) en (V) gescheiden en chroom in chroom (III) en (VI) gescheiden (speciatie IC-ICP-MS).
Ga naar PDC

Meer weten over ons anorganisch-chemisch onderzoek? 
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl