Monsterneming

We staan garant voor vakkundig genomen en geconserveerde monsters in alle soorten water, zowel in grote als kleine volumes. Met onze gecertificeerde duikploeg kunnen we ook onder het wateroppervlak en op de waterbodem monsters nemen.

Jaarlijks nemen we meer dan zeventigduizend watermonsters, van grond-, oppervlakte- en zwemwater tot brandkranen en drinkwatersystemen in gebouwen.

Bijzonderheden zoals storingen en obstakels die we op een monsterpuntlocatie aantreffen, worden onmiddellijk door onze monsternemers gemeld en vastgelegd in een app. Zo nodig, bijvoorbeeld wanneer aanvullende actie noodzakelijk is, ontvang je hierover als opdrachtgever meteen bericht.
 

Soorten monsters

We verrichten nagenoeg alle soorten bemonsteringen, voor legionellaonderzoek, drinkwateronderzoek, afvalwateronderzoek en meer. We vervoeren de watermonsters op zorgvuldig geconditioneerde wijze naar ons laboratorium op de Petrusplaat in de Brabantse Biesbosch.

Monsterneming en vervoer vinden plaats volgens gestandaardiseerde methoden en zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (registratienummer L387) conform de internationaal erkende kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017, zoals staat voorgeschreven in de Drinkwaterwet.

Methoden van monsterneming
Een buitendienstmedewerker neemt een watermonster bij een keukenkraan

Dienstverlening monsterneming

Onze ruim 25 buitendienstmedewerkers nemen de volgende activiteiten voor hun rekening:

  • Geaccrediteerde monsterneming op locatie, gepland en ad hoc
  • Specifieke bemonsteringen zoals waarnemingsputten of groot-volume-monsters
  • Geconditioneerd vervoer van de monsters naar het laboratorium
  • Uitvoering van veldmetingen en meterregistraties op locatie
  • Advies en ondersteuning op uitvoerend niveau
  • Beheer van biologische bewakingssystemen, zoals de Mosselmonitor® en de Daphnia toximeter (voor grof gefiltreerd oppervlaktewater).
     

Flexibiliteit en efficiency

Voor periodieke monsternemingen stellen we het meetprogramma zodanig samen dat ieder meetmoment optimaal aansluit bij de processen binnen je bedrijf.

Voor eenmalige analyses of situaties waarin snel duidelijkheid is vereist, voeren we razendsnel ongeplande monsternames uit. Bijvoorbeeld voor controles bij werkzaamheden of leidingbreuken.
 

Veiligheid

De buitendienstmedewerkers die onze klanten bezoeken, zijn allemaal in het bezit van een VCA-certificaat en zijn dus getraind in het omgaan met risicovolle werkzaamheden en werkomgevingen.

duiken

Duikservice

Oppervlaktewater wordt vaak vanaf de oever of vanuit een boot bemonsterd. Toch kan het soms handig zijn om een kijkje onder het wateroppervlak te nemen om bijvoorbeeld waterplanten te inventariseren, de bodem te inspecteren of een specifieke bemonstering uit te voeren.

We beschikken over een eigen duikteam van gecertificeerde beroepsduikers dat voldoet aan alle wettelijke eisen voor de uitvoering van duikarbeid.

Meer weten over monsterneming?
Bel ons op 0183 30 55 45 of mail naar relatiebeheer@aqz.nl​