Detectie en telling van Aeromonas-bacteriën bij 30 °C, conform NEN 6263

Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 24 uur bij 30 °C op een vast, selectief, dextrinehoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriën karakteristieke gele kolonies vormen.


Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Conform NEN 6263
Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
MI6341
Drinkwater Aeromonas 30 °C 40.0000 kve/100 ml 30.0000 39.0000 28.27 93.7000 60.0000 kve/100 ml 21.0000 39.0000 28.27 93.7000 Q
Grondwater Aeromonas 30 °C Q
Oppervlaktewater Aeromonas 30 °C 40.0000 kve/100 ml 36.0000 22.0000 15.75 60.0000 kve/100 ml 23.0000 22.0000 15.75 Q
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio (1000ml)
Houdbaarheid: 1.0000 dagen
Doorlooptijd: 1.5000 dagen

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387