Microbiologisch onderzoek naar het aantal kolonievormende actinomyceten, volgens een eigen methode

Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 3-5 dagen bij 25 °C op een vaste voedingsbodem met zodanige eigenschappen dat actinomyceten goed gedefinieerde karakteristieke kolonies vormen.


Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Eigen methode
Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
MI6300
Drinkwater Actinomyceten
Grondwater Actinomyceten
Oppervlaktewater Actinomyceten
Zwembadwater Actinomyceten
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio (1000ml)
Houdbaarheid: 1.0000 dagen
Doorlooptijd: 5.0000 dagen

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387