Bepaling van geselecteerde elementen (methode "AQZ") met behulp van ICP-MS, eigen methode

Beschrijving: Het monster wordt bij monstername aangezuurd tot pH <2. Het monster wordt gemeten op een Thermo Fischer Scientific iCAP RQ ICP-MS met PrepFAST 2 sc-4DX autosampler.

Het aangezuurde monster wordt verstoven tot een aerosol en vervolgens in een argonplasma geleid. Door energieoverdracht vanuit het plasma worden de aanwezige elementen geïoniseerd. De gevormde ionen worden 90° afgebogen en door de QCell Collision/Reaction Cell (CRC) geleid. In de Qcell worden met behulp van heliumgas verschillende interferenties verwijderd. De overgebleven ionen worden in een quadrupole gescheiden op basis van massa-lading ratio (m/z). De gescheiden ionen worden gedetecteerd door een electron multiplier detector. De concentratie van een element is recht evenredig aan de hoeveelheid ionen. Kwantificering geschiedt met behulp van kalibratielijnen.


Techniek: ICP-MS
Norm: Eigen methode
Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
AC4265
Drinkwater Aluminium (ICP-MS) 3.0000 µg/l Al 200.0000 µg/l Al 2.5000 7.4000 d=6.8 VC=2.6 107.0000 Q
Grondwater Aluminium (ICP-MS) 3.0000 µg/l Al 200.0000 µg/l Al 4.0000 7.6000 d=6.3 VC=2.7 106.0000 Q
Conservering: 2 ml Salpeterzuur 40% (W/W)
Houdbaarheid: 30.0000 dagen
Doorlooptijd: 7.0000 dagen

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387