Terug naar overzicht

Mulheim Water Award

18 september 2020

Internationale prijs voor snelle test op aanwezigheid darmbacterie

Voor de ontwikkeling en implementatie van een snelle RT-PCR-test voor het aantonen van Escherichia coli in water, hebben de samenwerkende Nederlandse en Vlaamse drinkwaterlaboratoria de ‘Mülheim Water Award 2020’ ontvangen. Deze innovatieve test die gebaseerd is op genetisch materiaal, betekent wereldwijd een omslag in het microbiologische wateronderzoek. De aanwezigheid van E. coli kan nu al binnen vijf uur worden aangetoond, wat een gezondheidskundig en economisch voordeel oplevert.

Mulheim Water Award 2020
Tijdens een seminar van het Duitse onderzoeksinstituut ‘IWW Zentrum Wasser’ is op 16 en 17 september de 'Mülheim Water Award' uitgereikt aan de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterlaboratoria. Liesbeth Vissers, Senior Adviseur Waterkwaliteit van Aqualab Zuid en een van de drijvende krachten achter het beloonde onderzoek mocht de trofee in ontvangst nemen. De laboratoria kregen de prijs voor het project ‘Rapid test for Escherichia coli in drinking water: development, validation and regulatory approval’. De jury was unaniem in zijn beslissing, wat aangeeft dat het een baanbrekend project betreft voor de drinkwatersector.

Omslag in microbiologisch wateronderzoek
Voor het eerst is het gelukt om op basis van genetisch materiaal een methode te ontwikkelen, waarmee binnen vijf uur E. coli kan worden aangetoond en tegelijkertijd een detectiegrens van één bacterie per honderd milliliter drinkwater wordt gehaald. Hierdoor wordt een aanzienlijke tijdwinst geboekt ten opzichte van de bestaande technieken, waarbij kweek wordt toegepast en een resultaat pas na 24 uur beschikbaar komt. Dit betekent wereldwijd een omslag in het microbiologische wateronderzoek.

Werkgroep PCR
Door een intensieve samenwerking van experts van de verschillende drinkwaterlaboratoria is de methode nu geschikt om in de dagelijkse praktijk van het drinkwaterlaboratorium toe te passen. Daarvoor was wel toestemming nodig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 23 april 2018 heeft het ministerie de methode wettelijk erkend voor een eerste controle van drinkwater op de aanwezigheid van E. coli.

Gezondheidskundig en economisch voordeel
Niet alleen het waterbedrijf, maar ook de consument heeft baat bij een snellere uitslag. Na werkzaamheden kan het waterbedrijf de levering van drinkwater eerder hervatten, waarmee de consument sneller kan beschikken over drinkwater dat veilig is voor consumptie. De methode levert daarmee zowel een gezondheidskundig als een economisch voordeel op.

Enterokokken
Voor andere bacteriën die in de darm voorkomen (enterokokken), wordt momenteel een vergelijkbaar traject doorlopen om ook hier wettelijke erkenning voor te verkrijgen, zodat de complete controle op fecale indicatoren aanzienlijk wordt versneld.

____________________________________________________________________
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Vissers, Senior adviseur biologie T: 0183-305500, E: ew.vissers@aqualabzuid.nl