Terug naar overzicht

Rob Franken algemeen directeur van Aqualab Zuid

1 mei 2024

Rob Franken is met ingang van 1 mei 2024 algemeen directeur van Aqualab Zuid (AQZ). Deze benoeming door de aandeelhouders van het waterlaboratorium (drinkwaterbedrijven Evides, Brabant Water en WML) is in afstemming met het MT en de OR van AQZ tot stand gekomen.

De kersverse algemeen directeur kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging: ‘Water en waterkwaliteit vormen de rode draad in mijn loopbaan. De alsmaar groeiende maatschappelijke druk op de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van water, en drinkwater in het bijzonder, behoeft veel aandacht. Ik vind het daarom geweldig om aan de slag te gaan bij een laboratorium dat de drinkwaterkwaliteit van miljoenen Nederlanders bewaakt: AQZ speelt een vitale rol bij de winning, productie en distributie van het drinkwater in Nederland. Heel fijn dat ik het vertrouwen geniet van AQZ en zijn aandeelhouders om ook mijn steentje bij te dragen aan het monitoren en bewaken van onze waterkwaliteit en daarmee te voorzien in o.a. onze levensbehoefte aan schoon en smakelijk drinkwater.'

Rob Franken, algemeen directeur van Aqualab Zuid

Rob was tot voor kort werkzaam als manager Natuur, Landbouw, Water & Milieu bij Provincie Flevoland. Daarvoor was hij hoofd adviesgroep Water Management bij ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Ook is hij lid van de Raad van Advies van de stichting Geldersch Landschap en Kasteelen.

We heten Rob van harte welkom en wensen hem een mooie tijd bij AQZ. We bedanken Rian Brokx, algemeen directeur a.i., voor het waarnemen sinds het vertrek van Jan Duijsens in augustus 2023.