Terug naar overzicht

Razendsnelle biovolume-metingen met Thalia

13 juli 2021

Om de waterkwaliteit te beoordelen of een indruk te krijgen van biodiversiteit tellen en determineren hydrobiologen plankton dat in het zoete of zoute water voorkomt. Natuurlijk geeft dit een beeld van de soortensamenstelling en de dichtheid. Er ontbreekt echter een belangrijke parameter die wat lastiger is te bepalen en daarom vaak achterwege blijft: de biomassa. Waarom is deze nu zo belangrijk? We weten dat er binnen het plankton grote verschillen bestaan in afmetingen. Er zijn namelijk niet alleen kleine, maar ook heel grote soorten. Hierdoor is ook de rol die deze organismen spelen binnen het voedselweb heel verschillend. Door alleen determinaties en tellingen uit te voeren is het beeld van de planktonsamenstelling dus niet volledig, aangezien informatie over verschillen in biomassa ontbreekt.

Thalia: biovolume-metingen in een handomdraai
Natuurlijk kun je een indruk krijgen van de biomassa door afzonderlijke planktonsoorten op te meten met behulp van een objectmicrometer die zich in het oculair van een microscoop bevindt. Dit is echter een lastige en tijdrovende klus. Daarom hebben de hydrobiologen en programmeurs van Aqualab Zuid de handen ineengeslagen. Ze hebben een nieuwe applicatie ontwikkeld die de naam Thalia draagt. Door een combinatie van tellingen, dimensiemetingen (lengte/breedte), beeldanalyse en het toepassen van wiskundige formules die de vorm van een organisme representeren, worden razendsnel individuele en totale biovolumes berekend. Plankton bestaat voor het overgrote deel uit water en daarom kan uitgegaan worden van eenzelfde dichtheid. Uit deze benaderingswijze volgt dan als vanzelf de biomassa en daarmee heeft de applicatie een toegevoegde waarde voor ecosysteemstudies in het aquatische milieu.

Thalia: flexibel en volledig gevalideerd
Thalia is een unieke applicatie! Het is een flexibel en volledig door AQZ gevalideerd systeem en kan daarom direct ingezet worden voor elke geaccrediteerde planktonanalyse. Ook is de applicatie onafhankelijk van de gebruikte microscoop en kan het systeem gemakkelijk gekoppeld worden aan elk LIMS-systeem. Wil je de mogelijkheden van Thalia in de praktijk leren kennen, neem dan contact op met de afdeling Relatiebeheer van Aqualab Zuid!