Terug naar overzicht

Drinkwater op zee

25 juli 2022

In het water sinds 1906
Hatenboer-Water verzorgt de waterdienstverlening aan boord van schepen en offshore platforms. Willem Buijs is er sinds 10 jaar algemeen directeur. Willem Buijs is er sinds 10 jaar algemeen directeur. “Het bedrijf begon in 1906 toen sleepbootkapitein Hatenboer besloot om drinkwater te distribueren in de Rotterdamse haven. Dat doen we eigenlijk nog steeds, al is de business ondertussen wel flink uitgebreid.

Naast drinkwater leveren we ook de apparatuur die nodig is voor de drinkwatervoorziening aan boord, zoals pompen, desinfectieapparatuur en omgekeerde osmosetechnieken. Daarmee kan zeewater worden omgezet in zoet water. Ons bedrijf verzorgt niet alleen de praktische waterdienstverlening, maar ook de toetsing aan wettelijke normen. Als er problemen zijn met de waterkwaliteit, adviseren we de klant over oplossingen. Kortom: we gaan over de hele waterketen, van bron tot tap.”

Zicht op de waterkwaliteit
Om zicht te krijgen op de waterkwaliteit werkt Hatenboer sinds jaar en dag samen met Aqualab Zuid. Volgens Willem vormen de twee bedrijven al 40 jaar een mooie match. “Aqualab Zuid is van oudsher gericht op drinkwaterkwaliteit, en wij zijn gericht op de drinkwaterparagraaf uit de maritieme wetgeving.” Hoe werkt die samenwerking in de praktijk? “Om te beoordelen of de waterkwaliteit aan boord in orde is, nemen wij watermonsters voor onze klanten. Dat gebeurt 24/7 en 365 dagen per jaar. Die monsters gaan vervolgens bij ons de koelkast in, en worden door de mensen van Aqualab Zuid opgehaald. Na analyse reikt het laboratorium ons de resultaten aan, die wij vervolgens toetsen aan wettelijke normen.”

Internationale maritieme wetgeving
Dat toetsen aan wetgeving blijkt geen sinecure, al begint het verhaal wel eenduidig: “Vanuit de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is er wereldwijde regelgeving die voorschrijft dat er minimaal twee keer per jaar watermonsters genomen moeten worden van het drinkwatersysteem aan boord. Die watermonsters moeten worden getest op ziekteverwekkende bacteriën, waaronder Legionella. Dat alles staat in de Maritime Labour Convention, een soort Arbowet op zee.”

we gaan over de hele waterketen, van bron tot tap

Willem Buijs , CEO Hatenboer-Water

Maar daarna wordt het ingewikkeld, zo blijkt: ”De normen waaraan we toetsen kunnen verschillen. Voor schepen die onder de Nederlandse vlag varen, gelden er andere normen dan schepen onder de Belgische of Panamese vlag. En het kan ook nog voorkomen dat sommige klanten onder meerdere verschillende vlaggen varen. Dat zie je bijvoorbeeld bij grote internationale bedrijven.”

Safety first
Hatenboer-Water bedient veel van zulke grote internationale klanten. Willem: “Deze klanten hameren steevast op het belang van veiligheid aan boord. Safety First of No incidents-No accidents. Maar voor water is dat toch een apart verhaal. Waarom? Net als voedsel is drinkwater een bederfelijk product. Het water zit in een tank die meestal grenst aan de warme machinekamer. Dat zorgt voor ideale omstandigheden voor bacteriologische groei. Daardoor kunnen er problemen ontstaan voor de mensen die het water gebruiken, bijvoorbeeld om eten te bereiden of te douchen. Daarom moet de waterkwaliteit nauwlettend in de gaten worden gehouden. Dat gebeurt niet altijd.”

Trend: drinkwatertap aan boord
Punt is: lange tijd was de waterkwaliteit aan boord nauwelijks een issue. “Het is natuurlijk ook maar net wat je gewend bent. Als de bemanning uit Birma of de Filipijnen komt, weet men vaak niet beter dan dat je water eerst moet koken voor je het kunt gebruiken. Drinkwater voor consumptie komt meestal uit plastic flessen.

Maar voor ons was dat een doorn in het oog. Het kan ook anders. Met een goed drinkwatersysteem aan boord, zodat je het water ook gewoon kunt drinken. Dan zijn al die flessen niet meer nodig. Dat kan door een drinkwatertappunt te maken met een extra eindzuivering erbij, en een koudwatertappunt. Eerst was er geen belangstelling voor dit idee, maar langzaam zien we het tij wel keren. De maatschappij wil van het plastic af. En de maritieme sector lijkt meer open te staan voor onze alternatieven.”

Het belang van schoon drinkwater aan boord blijft in de toekomst alleen maar toenemen

Willem Buijs , CEO Hatenboer-Water
Drinkwater op zee

Watermanagementplannen als internationale groeimarkt
Een goed idee roept meteen ook weer een vraag op: hoe uniek zijn de diensten van Hatenboer-Water eigenlijk? Volgens Willem gaat het om een nichemarkt die ooit ontstaan is in Nederland. “Na een grote Legionella-uitbraak in 1999 is er in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een groot onderzoek uitgevoerd. Dit om de risico’s van de bacterie in kaart te brengen. Het ging daarbij niet alleen om Legionella in de bebouwde omgeving, maar ook om schepen. Wij hebben dit onderzoek toen uitgevoerd. We onderzochten veerboten, marineschepen, sleepboten en diverse vrachtschepen.

Al snel bleek dat de waterkwaliteit over het algemeen zwaar onder de maat was. Er is toen Nederlandse wetgeving gekomen. Daarin werd het verplicht om een watermanagementplan aan boord te hebben. Dit om grip te krijgen op de waterkwaliteit. Vervolgens werden de watermanagementplannen ook door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) omarmd, waardoor ze nu wereldwijd verplicht zijn.

Door onze ervaring in Nederland hebben wij nu dus een voorsprong. Met onze kennis over watermanagementplannen vliegen we de hele wereld over. Het gaat van boorplatforms, baggerschepen, speciale boorschepen tot de handelsvloot en superjachten.”

Partners in waterkwaliteit
Hoe gaat het verder? Het belang van schoon drinkwater aan boord blijft in de toekomst alleen maar toenemen, verwacht Willem. “Onze dienstverlening staat of valt met kennis over de waterkwaliteit en de systemen en omstandigheden aan boord. Daarom ben ik heel blij met onze samenwerking met Aqualab Zuid. Juist omdat we al zo lang samenwerken. We weten wat we aan elkaar hebben en we varen dezelfde koers. Door ons partnerschap kunnen we vertrouwde kwaliteit blijven leveren aan onze klanten, nu en in de toekomst.”