Terug naar overzicht

AQZ spreekt SIKB’s

Uitwisseling van opdracht en resultaat in dezelfde taal
1 december 2021

Voorvechter
Het was al lang een wens van Aqualab Zuid. Binnen VEWIN-verband waren we de voorvechter ervan: gegevens uitwisselen via de datastandaard SIKB0101. Het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en instellingen uit de (semi-)publieke sector kunnen met dit standaard protocol gegevens uitwisselen.

Snel en foutloos
We werken er nu al geruime tijd mee en alle voordelen worden bevestigd. Gegevens van opdrachten en analyses kunnen met de SIKB-standaard snel en foutloos worden uitgewisseld.

Hoe werkt het?
SIKB0101 werkt met verwijsnummers die corresponderen met opzoeklijsten van o.a. componenten en eenheden. Nooit meer handmatig overschrijven van analyseresultaten dus: het systeem rekent het automatisch om in de gewenste eenheid.

Meer weten?
Dit standaard uitwisselprotocol wordt actief beheerd door Stichting SIKB en Informatiehuis Water en valt onder de Lijst open standaarden waar de overheid het 'Pas toe of leg uit'-beleid hanteert. Meer algemene informatie is te vinden op https://www.forumstandaardisatie.nl/open-standaarden/sikb0101