Detectie en telling van Aeromonas-bacteriën bij 37 °C, volgens een eigen methode

Beschrijving: Filtratie van het monster of een verdunning hiervan over een geschikt membraanfilter. Incubatie gedurende 24 uur bij 37 °C op een vast, selectief, dextrinehoudend medium met zodanige selectieve eigenschappen dat Aeromonas-bacteriën karakteristieke gele kolonies vormen.


Techniek: Membraanfiltratie
Norm: Eigen methode
Analysevoorschrift Matrix Parameter Rg Laag niveau Hoog niveau RvA-erkend
Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%) Niveau r (%) R (%) Ue (%) σ (%)
MI6341
Drinkwater Aeromonas 37 °C 40.0000 kve/100 ml 30.0000 47.0000 33.7 94.1000 60.0000 kve/100 ml 28.0000 47.0000 33.7 94.1000
Grondwater Aeromonas 37 °C
Oppervlaktewater Aeromonas 37 °C 40.0000 kve/100 ml 37.0000 25.0000 17.71 60.0000 kve/100 ml 27.0000 25.0000 17.71
Conservering: Steriele fles 2 ml NTA-thio (1000ml)
Houdbaarheid: 1.0000 dagen
Doorlooptijd: 1.5000 dagen

Legenda

Rg
Rapportagegrens, de rapportagegrens is gelijk aan of wat hoger dan de onderste analysegrens (3 x spreiding van de reproduceerbaarheid bij een concentratie in de buurt van de onderste analysegrens)
Niveau
Concentratie waarbij de prestatiekenmerken bepaald zijn
r (%)
Relatieve spreiding van de herhaalbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
R (%)
Relatieve spreiding van de reproduceerbaarheid vermenigvuldigd met 2√2
Ue (%)
Geëxpandeerde meetonzekerheid.
σ (%)
Gemiddelde terugvinding van de reproduceerbaarheid.
RvA-erkend
Q = Erkend door RvA, scope L387