Terug naar overzicht

Onbekende stof in het Maaswater ontmaskerd

7 november 2023

In opdracht van Waterschap Limburg verrichtte Aqualab Zuid (AQZ) deze zomer een non-target screening in de Roer, een zijrivier van de Maas. Er werd een onbekende stof aangetroffen, die ook regelmatig in een lage concentratie voorkomt in het Maaswater dat AQZ analyseert voor drinkwateronderzoek. Goede samenwerking en grondig onderzoek leidde tot de identificatie. 

Een tip van een collega van drinkwaterbedrijf Evides bracht de Expertisegroep van AQZ op een spoor. De eigenschappen van deze onbekende stof leken namelijk op die van 1-(2-benzenesulfonamidophenyl)-3-phenylurea. Dit is een stofje dat bijvoorbeeld terug te vinden is in kassabonnetjes. Om vast te stellen of het inderdaad om deze stof ging, is vervolgens de standaard hiervan besteld. Na grondig onderzoek van de Expertisegroep en de analisten van het Organische laboratorium, kon afgelopen week worden bevestigd dat het inderdaad om 1-(2-benzenesulfonamidophenyl)-3-phenylurea gaat.

Geen gevaar voor drinkwater

Aangezien deze ongevaarlijke stof alleen in een lage concentratie in het rivierwater voorkomt en niet in het drinkwater terug te vinden is, is er geen reden tot zorg. Wel is er reden voor een klein feestje, want AQZ kan vanaf nu weer één stof minder als onbekend rapporteren aan onze opdrachtgevers. De goede samenwerking tussen het laboratorium en de expertisegroep vormde de sleutel tot dit succes.

Adviseur en analist werken samen in het laboratorium