Microbiologie

Microbiologie

Veilig drinkwater voor iedereen
Smakelijk en betrouwbaar drinkwater uit de kraan tappen is in Nederland vanzelfsprekend. Bijna achteloos gebruiken we het voor consumptie, zonder dat we bang hoeven te zijn om er ziek van te worden. De Nederlandse drinkwaterbedrijven spannen zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat het drinkwater voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in het Waterleidingbesluit. Het microbiologisch laboratorium van Aqualab Zuid controleert of het water vrij is van ziekteverwekkende micro-organismen.

Dienstverlening
De medewerkers van het microbiologisch laboratorium controleren of organismen die niet in drinkwater thuishoren inderdaad afwezig zijn, zoals:

  • bacteriën van de coligroep / Escherichia coli
  • enterokokken
  • Clostridium perfringens
  • sporen van sulfietreducerende clostridia
  • Aeromonas

Het team stelt ook vrijwel dagelijks de totale hoeveelheid aan kweekbare micro-organismen in het water vast, omdat er niet teveel bacteriën in het water aanwezig mogen zijn. We beperken ons niet tot het water dat uit de kraan komt, maar houden ons ook bezig met de microbiologische waterkwaliteit tijdens winning en zuivering.

Afhankelijk van de toepassing van het water worden specifieke of aanvullende analyses uitgevoerd en gelden andere normen en richtlijnen. Zo zijn we voor de controle van collectieve drinkwaterinstallaties gespecialiseerd in de analyse van Legionella. Door bevestiging met massaspectrometrie (MALDI-TOF) kunnen we al binnen zeven werkdagen vaststellen of en hoeveel Legionella-bacteriën in het water aanwezig zijn.

Onze opdrachtgevers
Het microbiologische laboratorium van Aqualab Zuid controleert dagelijks of het water van Evides Waterbedrijf, Brabant Water en Waterleidingmaatschappij Limburg voldoet aan alle wettelijke eisen. Daarnaast laten grote ziekenhuizen en zorginstellingen hun water controleren op de afwezigheid van Legionella. Ook openbare zwembaden en ander instellingen met een badinrichting hebben belang bij een goede hygiëne en laten door Aqualab Zuid hun douche- en zwembadwater controleren. Ten slotte vertrouwt de voedselindustrie op de uitkomsten van onze microbiologische analyses. Bij de behandeling en productie van levensmiddelen wordt veel water gebruikt. Ook dit water dient vrij te zijn van ziekteverwekkende micro-organismen.

Heeft u vragen over microbiologisch onderzoek? Neemt u dan contact op met de afdeling Relatiebeheer & Planning, telefoon (0183) 30 57 00.

Aqualab Zuid onder water

Aqualab Zuid boven water

Wat is Aqualab Zuid onder water?

Aqualab Zuid is een transparante organisatie en dat laten we u graag zien.
Hoe kunnen we dat beter doen door u mee te nemen onder water? In dit onderwaterscherm hebt u een kijkje in onze organisatie.

U kunt hier lezen wat er zich afspeelt binnen ons lab. Ook vindt u hier altijd het laatste nieuws. Wilt u meepraten? Stuur ons een Tweet op @Aqualabzuid.

Laad meer nieuws