Hydrobiologie

Hydrobiologie

Nederland – waterland
Of het nu gaat om druk bevaren rivieren, recreatieplassen of natte natuurgebieden; water vervult vaak meerdere functies. Niet zelden werpt dit vragen op over waterkwaliteit. Heeft de aanleg van een natuurvriendelijke oever wel het gewenste effect op de vegetatieontwikkeling? Zijn er cyanobacteriën in het water aanwezig, waardoor zwemmen in een recreatieplas moet worden afgeraden? Aqualab Zuid is deskundig op hydrobiologisch gebied en kan u helpen bij het beantwoorden van deze en tal van andere vragen.

Dienstverlening
Aqualab Zuid levert hydrobiologische gegevens die van belang zijn voor het beoordelen van waterkwaliteit en het in kaart brengen van natte ecosystemen. Een team van negen zeer ervaren medewerkers is gespecialiseerd in:

  • het bepalen van de samenstelling van fyto- ( waaronder blauwalgen) en  zoöplankton
  • het determineren van ongewervelde dieren (macrofauna)
  • het inventariseren van de diversiteit aan water- en oeverplanten

Zo nodig komen onze gekwalificeerde beroepsduikers in actie om werkzaamheden onder water uit te voeren.
U kunt rekenen op betrouwbare analyseresultaten, heldere rapportages en desgewenst een deskundig advies. Onze werkmethoden zijn bovendien RvA geaccrediteerd (L387). Daarmee voldoen we aan de hoogste kwaliteitseisen.

Onze opdrachtgevers
Het hydrobiologisch laboratorium van Aqualab Zuid werkt voor tal van opdrachtgevers. Zo leveren we in opdracht van diverse waterbedrijven gegevens voor het ecologisch beheer van spaarbekkens, waarin water voor de bereiding van drinkwater tijdelijk wordt opgeslagen. Ook stellen we d.m.v. microscopisch onderzoek vast hoe schoon de leidingnetten zijn van een groot aantal waterbedrijven. Daarnaast werken we intensief samen met diverse advies- en ingenieursbureaus en nemen we deel aan monitoringsprogramma’s die door waterschappen en de rijksoverheid worden uitgevoerd.

Heeft u vragen over hydrobiologisch onderzoek? Neemt u dan contact op met de afdeling Relatiebeheer & Planning, telefoon (0183) 30 57 00.

Aqualab Zuid onder water

Aqualab Zuid boven water

Wat is Aqualab Zuid onder water?

Aqualab Zuid is een transparante organisatie en dat laten we u graag zien.
Hoe kunnen we dat beter doen door u mee te nemen onder water? In dit onderwaterscherm hebt u een kijkje in onze organisatie.

U kunt hier lezen wat er zich afspeelt binnen ons lab. Ook vindt u hier altijd het laatste nieuws. Wilt u meepraten? Stuur ons een Tweet op @Aqualabzuid.

Laad meer nieuws