Rapportage

Rapportage

Alle meetresultaten brengen we voor u samen in een heldere, overzichtelijke rapportage, op papier of digitaal. U kunt ook speciale rapportages door ons op laten stellen zoals:

  • jaarlijkse rapportages voor de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor bedrijven met eigen winning
  • jaaroverzichten voor de kwaliteitsbewaking
  • rapportages ter ondersteuning van diverse werkgroepen

 Aqualab Zuid toetst de geanalyseerde resultaten op diverse normen:

  • Drinkwaterbesluit
  • Warenwetbesluit Verpakte waters
  • Besluit Hygiëne en Veiligheid van Badinrichtingen en Zwemgelegenheden
  • Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen

In de rapportage staat aangegeven welke normen eventueel zijn overschreden. U kunt met ons specifieke afspraken maken over het doorgeven van de resultaten. Zo informeren we u desgewenst direct na het onderzoek per e-mail. U kunt dan meteen maatregelen nemen.

Geselecteerde klanten kunnen via ons beveiligde webportaal toegang krijgen tot de gegevens in ons Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS).

Wilt u meer weten over de rapportagemogelijkheden of ons webportaal?
Neem dan contact op met onze afdeling Relatiebeheer & Planning, telefoon (0183) 30 55 45.

Aqualab Zuid onder water

Aqualab Zuid boven water

Wat is Aqualab Zuid onder water?

Aqualab Zuid is een transparante organisatie en dat laten we u graag zien.
Hoe kunnen we dat beter doen door u mee te nemen onder water? In dit onderwaterscherm hebt u een kijkje in onze organisatie.

U kunt hier lezen wat er zich afspeelt binnen ons lab. Ook vindt u hier altijd het laatste nieuws. Wilt u meepraten? Stuur ons een Tweet op @Aqualabzuid.

Laad meer nieuws