Soorten monsters

Soorten monsters

Aqualab Zuid kent diverse soorten van bemonsteringen:

Omschrijving

Methode

Monsterneming op productielocaties en distributiesystemen (via brandkranen en tapkranen)

MO0061

Monsterneming voor Legionella

MO0062

Monsterneming aan tapkranen in drinkwaterinstallaties t.b.v. planktononderzoek - filtratie door 10 µm onder druk

MO0065

Monsterneming in (drink)waterinstallaties op productielocaties t.b.v. onderzoek naar de aanwezigheid van ongewervelde dieren - drukloze filtratie door een planktonnet met een maaswijdte van 30 µm

MO0066

Monsterneming van grondwater uit waarnemingsputten

MO0080

Monsterneming van zwembaden - circulatiebaden

MO0090

Monsterneming aan brandkranen ten behoeve van onderzoek naar de aanwezigheid van dierlijke organismen en sediment in drinkwaterleidingen

MO0115

Monsterneming van oppervlaktewater en reservoirs

MO0120

Afhankelijk van de matrix (grondwater, drinkwater, oppervlaktewater, zwembadwater, water) en de aangevraagde analysemethoden wordt op het rapport verwezen naar een van de volgende officiële normen:

NEN-EN-ISO 5667-5

Water Quality – Sampling – Part 5: Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped distribution systems

NEN-EN-ISO 19458

Water Quality – Sampling for microbiological analysis

NEN-EN-ISO 11731 en
NEN-EN-ISO 19458

Water - Telling van Legionella gecombineerd met Water Quality - Sampling for microbiological analysis 

ISO5667-11

Water Quality – Sampling – Part 11: Guidance on sampling of groundwaters

NEN 6600-2

Bemonstering oppervlaktewater

NEN 6600-3

Bemonstering circulatiebaden

NEN 6271

Bacteriologisch onderzoek van water. Bepaling van het gehalte Assimileerbare Organische Koolstof (AOC)

Een overzicht van de geaccrediteerde methoden is beschikbaar op de website van de Raad voor Accreditatie (L387).

De monsterneming kan variëren van een eenvoudige kraanbemonstering tot grootvolumebemonstering en monsterneming tijdens duikwerkzaamheden.

Ook het uitvoeren van veldmetingen en meterregistraties op locatie kunt u aan ons team van de Buitendienst overlaten. Wilt u hier meer over weten? Bel (0183) 30 55 00.

Aqualab Zuid onder water

Aqualab Zuid boven water

Wat is Aqualab Zuid onder water?

Aqualab Zuid is een transparante organisatie en dat laten we u graag zien.
Hoe kunnen we dat beter doen door u mee te nemen onder water? In dit onderwaterscherm hebt u een kijkje in onze organisatie.

U kunt hier lezen wat er zich afspeelt binnen ons lab. Ook vindt u hier altijd het laatste nieuws. Wilt u meepraten? Stuur ons een Tweet op @Aqualabzuid.

Laad meer nieuws