Internationale prijs voor snelle test op aanwezigheid darmbacterie

Voor de ontwikkeling en implementatie van een snelle RT-PCR-test voor het aantonen van Escherichia coli in water, hebben de samenwerkende Nederlandse en Vlaamse drinkwaterlaboratoria de ‘Mülheim Water Award 2020’ ontvangen. Deze innovatieve test die gebaseerd is op genetisch materiaal, betekent wereldwijd een omslag in het microbiologische wateronderzoek. De aanwezigheid van E. coli kan nu al binnen vijf uur worden aangetoond, wat een gezondheidskundig en economisch voordeel oplevert.

Mülheim Water Award 2020
Tijdens een seminar van het Duitse onderzoeksinstituut ‘IWW Zentrum Wasser’ is op 16 en 17 september de ‘Mülheim Water Award 2020’ uitgereikt aan de Nederlandse en Vlaamse drinkwaterlaboratoria. Ze kregen de prijs voor het project ‘Rapid test for Escherichia coli in drinking water: development, validation and regulatory approval’. De jury was unaniem in zijn beslissing, wat aangeeft dat het een baanbrekend project betreft voor de drinkwatersector.

Omslag in microbiologisch wateronderzoek
Voor het eerst is het gelukt om op basis van genetisch materiaal een methode te ontwikkelen, waarmee binnen vijf uur E. coli kan worden aangetoond en tegelijkertijd een detectiegrens van één bacterie per honderd milliliter drinkwater wordt gehaald. Hierdoor wordt een aanzienlijke tijdwinst geboekt ten opzichte van de bestaande technieken, waarbij kweek wordt toegepast en een resultaat pas na 24 uur beschikbaar komt. Dit betekent wereldwijd een omslag in het microbiologische wateronderzoek.

Werkgroep PCR
Door een intensieve samenwerking van experts van de verschillende drinkwaterlaboratoria is de methode nu geschikt om in de dagelijkse praktijk van het drinkwaterlaboratorium toe te passen. Daarvoor was wel toestemming nodig van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Sinds 23 april 2018 heeft het ministerie de methode wettelijk erkend voor een eerste controle van drinkwater op de aanwezigheid van E. coli.

Gezondheidskundig en economisch voordeel
Niet alleen het waterbedrijf, maar ook de consument heeft baat bij een snellere uitslag. Na werkzaamheden kan het waterbedrijf de levering van drinkwater eerder hervatten, waarmee de consument sneller kan beschikken over drinkwater dat veilig is voor consumptie. De methode levert daarmee zowel een gezondheidskundig als een economisch voordeel op.

Enterokokken
Voor andere bacteriën die in de darm voorkomen (enterokokken), wordt momenteel een vergelijkbaar traject doorlopen om ook hier wettelijke erkenning voor te verkrijgen, zodat de complete controle op fecale indicatoren aanzienlijk wordt versneld. Verwacht wordt dat deze methode in 2021 in gebruik genomen wordt.

____________________________________________________________________

Meer informatie over Aqualab Zuid is te vinden op www.aqualab.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Liesbeth Vissers, Senior adviseur biologie, T: 06-47520230, E: ew.vissers@aqualabzuid.nl

Aqualab Zuid onder water

Aqualab Zuid boven water

Wat is Aqualab Zuid onder water?

Aqualab Zuid is een transparante organisatie en dat laten we u graag zien.
Hoe kunnen we dat beter doen door u mee te nemen onder water? In dit onderwaterscherm hebt u een kijkje in onze organisatie.

U kunt hier lezen wat er zich afspeelt binnen ons lab. Ook vindt u hier altijd het laatste nieuws. Wilt u meepraten? Stuur ons een Tweet op @Aqualabzuid.

Laad meer nieuws