Fact Sheet - Coronavirus en de openbare drinkwatervoorziening

FACT SHEET

Coronavirus en de openbare drinkwatervoorziening

02-03-2020

Coronavirus
Het recent in China ontdekte Coronavirus (COVID-19) maakt onderdeel uit van een grote groep RNA-Virussen onder de noemer Coronavirussen. Tot op heden was er van een zestal Coronavirussen bekend dat deze zoogdieren en mensen kunnen infecteren. Dit wordt aangeduid met HCoV (Humaan CoronaVirus). Goede voorbeelden daarvan zijn SARS-CoV en MERS-CoV. Inmiddels kan daar een zevende humaan Coronavirus aan toegevoegd worden. Eind 2019 is deze nieuwe variant ontdekt in Wuhan en is getypeerd als COVID-19. Momenteel heeft het virus zich mondiaal verspreid.

Hoe wordt het virus overgedragen?
Aan het begin van de uitbraak in Wuhan heeft het virus zich waarschijnlijk verspreid van (zoog)dier op mens. Momenteel is het echter duidelijk dat de verspreiding van het virus van mens op mens gaat. De besmettingsroute van mens op mens verloopt zoals ook doorgaans bij een griep of verkoudheid het geval is via de lucht (aerosolen) door het niezen en hoesten van besmette personen. Bij het inademen van deze aerosolen kan een persoon besmet raken.

Kan het virus via water worden overgedragen?
Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed in water standhouden. De belangrijkste verspreidingsroutes van het corona COVID-19 en andere Coronavirussen lopen dus niet via water (is nog wel in onderzoek), maar van mens op mens.

Hoe goed is de zuivering in staat het virus te verwijderen of te inactiveren?
De drinkwatervoorziening is goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus.

De oppervlaktewaterzuiveringen van Evides zijn goed in staat om virussen  waarvan bekend is dat ze via water kunnen worden overgedragen (Adeno- en Norovirus) te verwijderen.  Hierbij wordt uitgegaan van een meervoudig desinfectieprincipe (hoofdesinfectie met UV) gericht op het verwijderen van bacteriën, virussen en protozoa.  Het drinkwater dat geproduceerd wordt uit grondwater is eveneens goed beschermd tegen microbiologische verontreinigingen, inclusief virussen. Door het jarenlange ondergrondse verblijf van het grondwater in de bodem is het drinkwater op natuurlijke wijze gedesinfecteerd. Door goede bescherming van de bronnen en zorgvuldige zuivering blijft de drinkwaterveiligheid gewaarborgd.

Bronnen
Noval Coonavirus (COVID-19) Water and Sanitation, februari 2020, Water Research Australia
Mededeling Gert-Jan Medema, Bescherming van drinkwater, februari 2020, KWR
KWR Column Gert-Jan Medema, Drinkwater zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief coronavirus, februari 2020, KWR

Aqualab Zuid onder water

Aqualab Zuid boven water

Wat is Aqualab Zuid onder water?

Aqualab Zuid is een transparante organisatie en dat laten we u graag zien.
Hoe kunnen we dat beter doen door u mee te nemen onder water? In dit onderwaterscherm hebt u een kijkje in onze organisatie.

U kunt hier lezen wat er zich afspeelt binnen ons lab. Ook vindt u hier altijd het laatste nieuws. Wilt u meepraten? Stuur ons een Tweet op @Aqualabzuid.

Laad meer nieuws